VPL Season II: Absolute Sobers

Players
 • D Gopakumar
 • K Mohan
 • B Ramprakash
 • S Sunil Kumar
 • TK Nazeer
 • K Chandrashekara
 • B Shajil
 • Vinod R Nayar
 • NP Vinod Kumar
 • Sajjad Aboobacker Sait
 • S Neeraj
 • KS Balakrishnan Nair (Owner)
 • KT Sunil Kumar
 • KM Manoj
 • PP Noufal
 • Sarosh Abraham (Owner)
 • P Pradeep (Owner)
 • Vinayan Nair
 •