Batting and Fielding in Kerala Veterans Premier League 2015/16 (Ordered by Average)

Click on column heading to see the averages sorted by that column

NameMatchesInnsNot OutRunsHSAveSRate10050CtSt
M Hareesh Haridas (KR)3324425*44.00 91.66001 
AN Kudua (KR)3318144*40.50 101.250001
B Gopakumar (JKM)4426639*33.00 75.00001 
VG Nair (JKM)44011843  29.50 134.090023
B Shajil (ASV)4418427*28.00 133.33000 
VR Nayar (ASV)4322510*25.00 119.04000 
B Ramprakash (ASV)4417331  24.33 100.00000 
S Sunil Kumar (ASV)4314618  23.00 135.29001 
M Mohammed Afsal (KT)2204429  22.00 137.50000 
V Sony (KR)3306541  21.66 110.16001 
SC Oasis (MW)3306440  21.33 92.75000 
K Chandrashekara (ASV)4314225*21.00 95.45002 
VS Sakthy (ASV)4408233  20.50 105.12000 
S Sooraj (TPV)2204029  20.00 105.26000 
CTK Mashood (MW)3313923  19.50 100.00001 
M Rajagopal (JKM)3305733  19.00 183.87000 
KT Sunil Kumar (KT)2211911*19.00 79.16000 
K Thomas Mathew (KR)1101717  17.00 113.33000 
MA Sunil (JKM)4423315*16.50 110.00001 
MP Sorab (JKM)4406231  15.50 88.57001 
R Mohan (MW)3304331  14.33 100.000002
KP Shameer (MW)3312711  13.50 96.42000 
FV Rasheed (KT)2202718  13.50 135.00001 
C Venugopal (TPV)2202111  10.50 87.50000 
KP Harikrishnan (ASV)4412819  9.33 77.770012
K Ravi (TPV)2201811  9.00 90.00000 
M Shaji (JKM)4311716*8.50 73.91000 
M Shareef (KT)2201717  8.50 130.76001 
PG Sundar (KR)3302416  8.00 82.75001 
Vinayan Nair (KT)22185  8.00 72.72001 
K Sree Kumar (KR)11088  8.00 88.88000 
KPK Nambiar (MW)3302312  7.66 74.19000 
CTK Usman Kutty (MW)330228  7.33 84.61000 
Sabi John (TPV)22175*7.00 77.77001 
M Murugan (TPV)2201311  6.50 81.25000 
H Kunju (KR)31066  6.00 200.00000 
TK Nazeer (MW)31066  6.00 150.00001 
A Manoj (KR)331109  5.00 76.92000 
VT Suresh (KT)220108  5.00 50.00000 
S Karunakaran (KT)220107  5.00 55.55001 
V Kuriakose (KT)220107  5.00 55.55000 
P Jayaraj (MW)31055  5.00 166.66000 
M Suresh Kumar (JKM)4401811  4.50 69.23002 
TR Sudheesh (TPV)22097  4.50 64.28000 
L Rajan (MW)11044  4.00 50.00000 
J Majila (TPV)22066  3.00 50.00000 
V Liju Ravindran (MW)33153  2.50 45.45000 
MA Satheesh (KT)22053  2.50 50.00000 
KA Sunil (KR)32043  2.00 57.14001 
VNS Krishna Prasad (TPV)22042  2.00 66.66000 
P Prajeet (TPV)22042  2.00 50.00000 
KU Vineesh Prasad (MW)32033  1.50 42.85000 
NP Vinod Kumar (KT)22022  1.00 25.000005
Pradeep Suthan (TPV)11011  1.00 11.11000 
Santhosh Sleeba (KR)31011  1.00 33.33001 
M Hyder Ali (TPV)2221910* 82.600001
P Ranganathan (KR)21177* 175.00000 
S Sunil Kumar (KT)22244* 66.66001 
S Sasidharan (JKM)21133* 75.00001 
SN Sudhir Aly (MW)11111* 100.00000 
S Ramesh (TPV)11111* 100.00000 
AV Rajesh (JKM)41111* 50.00001 
M Favas (ASV)41100* 0.00000 
S Shankar (MW)10       0 
B David (KR)20       01
MH Ratheesh (ASV)40       0 
R Govind (ASV)20       0 
PP Naufal (KR)20       0 
SA Sait (ASV)20       0 
P Chandrasekharan (JKM)40       0 
KM Manoj (JKM)40       0 
G Jayakumar (ASV)40       0 
K Jayaraman (JKM)20       0 
J George (KR)10       01
Yogesh (JKM)10       0